Kapitał na Pomysł - Fundusz Kapitałowy skierowany do innowacyjnych pomysłów

Treść strony

Informacje o Funduszu Kapitałowym Agencji Rozwoju Pomorza SA

Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza (ARP) utworzony 1 stycznia 2009 r.  jest funduszem typu „seed”. Zajmuje się tworzeniem i rozwojem spółek technologicznych z ponadprzeciętną stopą potencjalnego wzrostu, z wyższym od rynkowego poziomem ryzyka inwestycyjnego. Środki jakie fundusz uzyska z wyjść z inwestycji w dane spółki będą przeznaczone na kolejne inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Powstanie Funduszu Kapitałowego ARP zostało w 100 % sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 „Kapitał dla Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Kwota wsparcia wyniosła 35 mln złotych.

Obecnie w portfelu Funduszu znajduje się 25 spółek założonych w latach 2009-2013.

Fundusz zarządzany jest przez Dział Inwestycji Kapitałowych ARP, którego celem jest działanie na rzecz wzrostu wartości jego aktywów poprzez efektywne zarządzanie portfelem spółek kapitałowych, zmierzające do wyjścia z inwestycji po jak najwyższych stopach zwrotu oraz dokonywanie kolejnych inwestycji w przedsięwzięcia innowacyjne, o wysokim potencjale ekonomicznym.

Od 2014 roku działalność Funduszu Kapitałowego obejmuje:

 • Nadzór nad ładem korporacyjnym w spółkach portfelowych, który uwzględniać będzie postanowienia umów inwestycyjnych, politykę ARP SA oraz postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.
 • Nadzór na działalnością operacyjną spółek, poprzez aktywne zaangażowanie w prace ich organów.
 • Zaangażowanie w działalność operacyjną spółek, zmierzającą do wykorzystania efektu synergii spółek w ramach danej branży, w obszarze produktowym oraz sprzedażowym.
 • Aktywnym zarządzaniu poszczególnymi spółkami przez pracowników działu, w celu wykorzystania ich doświadczenia w zarządzaniu tego typu podmiotami.
 • Wsparcie organów spółek w procesie pozyskiwania kapitału, przede wszystkim o charakterze udziałowym.
 • Zaangażowanie w procesy restrukturyzacyjne, nadzór nad sprzedażą aktywów spółek.
 • Nadzór nad procesem likwidacji spółek.
 • Przygotowywanie oraz realizacja strategii wyjścia ARP SA ze spółek.
 • Przeprowadzenie procesu sprzedaży aktywów funduszu / aktywów jego spółek.
 • Po uzyskania środków finansowych ze sprzedaży – analizowanie nowych projektówinwestycyjnych i dokonywanie kolejnych wejść kapitałowych.

zobacz także: 

   - O projekcie Fundusz Kapitałowy

   - Zgłoś swój projekt

   - Portfolio Funduszu Kapitałowego ARP

 

drukuj (Informacje o Funduszu Kapitałowym Agencji Rozwoju Pomorza SA)

Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A
Al. Grunwaldzka 472 D   
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 32 33 100
email: invest@arp.gda.pl
invest.arp.pl

NIP: 583-000-20-02
REGON: 190044530
poniedziałek-piątek, godz. 0800-1600

[obiekt mapy]

Treść w stopce np: loga

 • Innowacyjna gospodarka
 • 1
 • Parp
 • UE