Jesteś tutaj:

PORTFEL FUNDUSZU

TMA Robots Sp. z o.o.

Data utworzenia: 17.12.2013
Przedmiot działalności: Celem istnienia spółki jest produkcja i sprzedaży udoskonalonych, a tym samym innowacyjnych stacjonarnych, automatycznie sterowanych robotów, których zadaniem jest wyciąganie, odkładanie i szpaltowanie detali wyprodukowanych na wtryskarce, poruszających się wzdłuż osi kartezjańskiego układu współrzędnych. Rozwiązanie to może być zastosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych, gumy i innych branżach, gdzie zastosowanie znajdują wtryskarki.
Adres strony internetowej: www.tma-automation.com/tma-robots

Let's Deliver Sp. z o.o.

Data utworzenia: 13.12.2013
Przedmiot działalności: Celem działalności spółki jest stworzenie i komercjalizacja platformy informatycznej optymalizującej proces dostaw. Platforma ta wykorzystuje algorytm służący zwiększeniu efektywności pracy kierowców poprzez wybór najbardziej optymalnych tras przejazdu oraz ustalania odpowiedniego harmonogramu realizacji zleceń przewozowych.
Adres strony internetowej: www.lets-deliver.pl

NovaPUR Sp. z o.o.

Data utworzenia: 24.09.2013
Przedmiot działalności: Tworzenie innowacyjnych technologii chemicznych, w szczególności związanych z piankami poliuretanowymi nowej generacji. Opracowane ekologiczne pianki poliuretanowe otrzymywane są przy użyciu surowców odnawialnych, w wyniku syntezy biopaliw do slilników wysokoprężnych. Innowacyjny skład chemiczny pianek pozwala uzyskać pianki o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, zwiększonej odporności na działanie ognia, posiadające właściwości tłumiące, zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne czy na działanie rozpuszczalników organicznych lub olejów.
Adres strony internetowej: www.novapur.pl

ChillID Sp. z o.o.

Data utworzenia: 20.09.2013
Przedmiot działaności: Opracowanie i sprzedaż technologii inteligentnej etykiety informującej o jakości i długości życia produktu, do którego jest zaaplikowana. Etykieta daje czytelną informację o tym, czy produkt był narażony na obniżenie lub utratę jakości w wyniku przebywania w nieodpowiednich temperaturach.
Adres strony internetowej: www.chillid.com

Cloud Medical Sp. z o.o.

Data utworzenia: 20.09.2013
Przedmiot działalności: Rozwój i komercjalizacja oprogramowania wspierającego zarządzanie informacją o pacjentach. Stworzone oprogramowanie umożliwi większą przejrzystość zarządzania jednostką medyczną i zautomatyzuje niektóre procesy, pozwalając odciążyć personel medyczny w wykonywaniu wielu biurokratycznych obowiązków.
Adres strony internetowej: www.cloud-medical.pl

Sinutronic Sp. z o.o.

Data utworzenia: 09.09.2013
Przedmiot działalności: Podstawową działalnością firmy Sinutronic Sp. z o.o. jest prototypowanie i produkcja endoskopowych urządzeń do diagnostyki medycznej. Nowoczesny park maszynowy, którym dysponuje Sinutronic pozwala na rozszerzenie działalności o wysoko specjalistyczne usługi programowania, druku 3D i projektowania elektroniki.
Adres strony internetowej: www.sinutronic.eu

Gunhed Sp. z o.o.

Data utworzenia: 28.06.2013
Przedmiot działalności: Dostarczanie na rynek technologii i usług umożliwiających w przystępny i zoptymalizowany sposób śledzenie i analizowanie przez właścicieli stron/sklepów internetowych, procesów zachodzących na ich witrynie internetowej. Aplikacja korzystać będzie z udostępnionego przez Google API, umożliwiającego wykorzystanie danych generowanych z Google Analytics, na podstawie którego dostarczać będzie dane służące do analizy w sposób prosty i przystępny dla niezaawansowanego użytkownika. Dzięki wykorzystaniu usługi Google Analytics, aplikacja dokonywać będzie analizy danych i przedstawiać propozycję rozwiązania problemu.
Adres strony internetowej produktu: www.getfokus.com

Wydawnictwa Cyfrowe Sp. z o.o.

Data utworzenia: 26.04.2013
Przedmiot działalności: Konwersja podręczników drukowanych do wersji cyfrowej poprzez zastosowanie autorskich rozwiązań informatycznych. Dodawane mają być także multimedia uatrakcyjniające podręczniki. Spółka planuje również stworzyć wielofunkcyjną platformę edukacyjną.
Adres strony internetowej: www.wydawnictwa-cyfrowe.pl

Transmedium Sp. z o.o.

Data utworzenia: 26.04.2013
Przedmiot działalności: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego płynu do ochrony, przechowywania i perfuzji narządów w czasie zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza transplantacji. Dzięki właściwościom płynu możliwe będzie wydłużenie czasu przechowywania narządów, a także ograniczone zostaną niekorzystne procesy chemiczne zachodzące w tkankach przechowywanego organu.

EBM24 Sp. z o.o.

Data utworzenia: 25.04.2013
Przedmiot działalności: Zarządzanie innowacyjną platformą handlowo-magazynową działającą pod nazwą E-Biznes Menedżer, która ułatwia klientom zarządzanie procesem sprzedaży przez Internet. Rozwiązanie pozwala na pełne zautomatyzowanie obsługi całego cyklu sprzedaży pochodzącego z wielu różnych kanałów (sklepy Internetowe, platformy handlowe, systemy aukcyjne, sprzedaż stacjonarna) i odbieranie zamówień na jednym pulpicie z możliwością ich łatwego filtrowania oraz generowania pełnego obiegu dokumentów. Aplikacja została stworzona w modelu cloud computing i oferowana jest w trybie SaaS, dzięki czemu dostępna będzie z dowolnego komputera (z czasem również urządzeń mobilnych) z dostępem do Internetu, pozwalając na pracę w dowolnym miejscu i czasie.
Adres strony internetowej: www.emb24.pl

PAWS Sp. z o.o.

Data utworzenia: 04.02.2013
Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się produkcją i wynajmem urządzeń do animacji malowanej i rysowanej (Painting Animation Work Station - PAWS). Urządzenie usprawnia proces animacji malowanej i rysowanej, obniżając czas wykonania jednej klatki o ponad połowę. Urządzenie zostało opracowane na potrzeby filmu "Loving Vincent", który jest pierwszym pełnometrażowym filmem wykonanym w technice animacji malarskiej. Ogromny sukces filmu w tym nagroda dla najlepszego filmu animowanego na Europejskim Festiwalu Filmowym, nominacja do Złotych Lwów to także potwierdzenie skuteczności zastosowanej technologii PAWS.

www.lovingvincent.com

CTA Sp. z o.o.

Data utworzenia: 18.01.2013
Przedmiot działalności: Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się tworzeniem oprogramowania z elementami Rozszerzonej Rzeczywistości, która umożliwia użytkownikom jednoczesne widzenie obrazu rzeczywistego (z kamery) oraz przedmiotów wirtualnych (3D). W chwili obecnej głównym produktem firmy jest interaktywna gra komputerowa Profesor Why wykorzystująca tą technologię. Gra pomaga nastolatkom zrozumieć świat chemii i pozwala przeprowadzić własne doświadczenia chemiczne w bezpiecznym wirtualnym laboratorium. Kolejnymi produktami będą gry edukacyjne do nauki fizyki, biologii oraz przyrody, czyli wczesnoprzedszkolnego nauczania przedmiotów ścisłych. Produkty firmy, aplikacje zawierające elementy oparte na technologii Rozszerzonej Rzeczywistości – wirtualne ekspozycje – znalazły już takich nabywców jak Gdańska Organizacja Turystyczna, Pomorski Park Naukowo Technologiczny czy Centrum Nauki Experyment.
Adres strony internetowej: www.ctadventure.com

Emdesoft Sp. z o.o.

Data utworzenia: 31.12.2012

Przedmiot działalności: Przedmiotem działalności spółki jest stworzenie i sprzedaż systemu informatycznego dla gmin wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami. Z jednej strony  będzie on pomagał wypełniać obowiązki ustawowe gminom, firmom wywożącym odpady i regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów (RIPOK) – jako uczestnikom rynku gospodarowania odpadami (zgodnie z założeniami zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [tj. Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.], stanowiącą reformę systemu gospodarki odpadami). Program będzie także dostarczał wiarygodnych danych o kosztach funkcjonowania całego systemu, po to by móc prawidłowo określić wysokość opłaty śmieciowej. Ponadto system ma stanowić docelowo narzędzie, które będzie zdolne do optymalizowania kosztów gospodarowania odpadami m.in. poprzez planowanie optymalnych tras wywozu odpadów, planowanie pośrednich punktów zbiorczych odpadów itp.
Adres strony internetowej: www.emdesoft.pl

BS-154 Sp. z o.o.

Data utworzenia: 31.12.2012
Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się rozwojem i komercjalizacją innowacyjnego cytostatyku o szerokim spektrum działania, który może zrewolucjonizować rynek związków stosowanych w terapii lekoopornych nowotworów. Rozwijany produkt, stanowi nowość na rynku europejskim i światowym, jego główną przewagą konkurencyjną jest wysoka aktywność cytostatyczna względem wielu typów nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności względem komórek nowotworowych z opornością wielolekową (MDR).
 

Toucan Systems Sp. z o.o.

Data utworzenia: 13.08.2012
Przedmiot działalności: Działalność spółki oparta jest o nowoczesną platformę umożliwiającą wyświetlanie interaktywnych reklam, reagujących na przechodzące osoby i sprawiających, że dotychczasowi bierni odbiorcy stają się aktywnymi użytkownikami wpływających na wyświetlana treść. Platforma ta stanowi innowacyjny rodzaj nośników reklamowych, które poza funkcją marketingową, stanowią także źródło rozrywki wykorzystując specjalnie przygotowaną interaktywną aplikację. Dodatkowo platforma wyposażona jest w zestaw kamer na bieżąco zbierających dane statystyczne dotyczące jej skuteczności. Przedstawione rozwiązanie może także znaleźć inne zastosowanie niż w branży marketingowej. W maju 2016 roku firma rozpoczęła produkcję gier komputerowych pod nową marką Toucan Studio.
Adres strony internetowej: www.toucan-systems.pl

OptiMedi Sp. z o.o

Data utworzenia:  24.11.2011
Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się tworzeniem aplikacji oraz dedykowanych markerów mających wspomogać zabiegi kapoplastyki stawu biodrowego,  czyli operacyjnej wymiany panewki kości biodrowej bez konieczności naruszenia głowy i szyjki kości biodrowej pacjenta.
Adres strony internetowej: www.optimedi.pl

RP 24 Sp. z o.o.

Data utworzenia: 14.09.2011
Przedmiot działalności: Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja jachtów nowej generacji oraz utworzenie na bazie projektowanego jachtu nowej klasy żeglarskiej. Łódź produkowana przez „RP 24”  przeznaczona jest do użytkowania zarówno na jeziorach jak i wodach przybrzeżnych. To propozycja dla załóg, które nie muszą posiadać dużego doświadczenia żeglarskiego, ponieważ jacht jest  bardzo łatwy w obsłudze oraz  posiada bardzo prostą konstrukcję. Konstrukcja jachtu umożliwia także jego szybkie wodowanie i załadowanie na przyczepę, co umożliwia pływanie bez konieczności posiadania miejsca w porcie jachtowym.
Adres strony internetowej produkut: www.jv24.org

Electric Power Quality Sp. z o.o.

Data utworzenia: 30.06.2011
Przedmiot działalności: Głównym przedmiotem działalności spółki jest montaż i sprzedaż urządzenia odpowiedzialnego za poprawę jakości energii - Skalowalnego Aktywnego Filtru Harmonicznych (SAFi). Urządzenie to pozwala na redukcję zniekształceń harmonicznych prądu, kompensację mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej oraz symetryzację sieci. Istnieje także możliwość modyfikowania mocy sprzętu wykorzystywanego zarówno w firmach jaki i gospodarstwach domowych.
Adres strony internetowej: www.epq.com.pl

Zazna Sp. z o.o.

Data utworzenia: 31.03.2011
Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się zarządzaniem i rozwojem portalu internetowego sugerującego  użytkownikowi merytorycznie powiązane treści przeglądanych stron internetowych. Umożliwia to  tworzenie, współdzielenie, przechowywanie oraz katalogowanie zaznaczeń zawierających treść i kontekst przeglądanych stron internetowych na zewnętrznych stronach.
Adres strony internetowej: www.zazna.com , www.sonar9.com
 

Sound108 Sp. z o.o.

Data utworzenia: 28.03.2011
Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się świadczeniem usług związanych z tworzeniem profili muzycznych przygotowanych zgodnie z analizą docelowych grup odbiorców kontentu muzycznego dostarczanego do punktów sprzedaży, zarządzanie i aktualizacja bazą utworów muzycznych i treści reklamowych oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające dostosowanie nastroju muzycznego do planów marketingowych klientów.
Adres strony internetowej: www.sound108.com

Denise Systems Sp. z o.o.

Data utworzenia:  22.12.2009
Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się tworzeniem i sprzedażą innowacyjnej technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP), umożliwiającej programom informatycznym „czytanie ze zrozumieniem”.
Adres strony internetowej: www.denise.pl

i-Trends Sp. z o.o.

Data utworzenia: 16.12.2009
Przedmiot działalności: Spółka na bazie posiadanej technologii zajmuje się świadczeniem usług dających Internautom możliwość uzyskiwania krajowych i zagranicznych połączeń telefonicznych w relacjach komputer – telefon stacjonarny lub komputer – telefon mobilny całkowicie nieodpłatnie
Adres strony internetowej: www.i-trends.com
Adresy stron produktowych: www.zajfon.pl oraz www.globfone.com

MoDe S.A.

Data utworzenia: 28.10.2009
Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się tworzeniem urządzeń umożliwiających osobom nieposiadającym specjalistycznego przygotowania wykonywanie w pełni profesjonalnych zdjęć reklamowych dla potrzeb handlu internetowego. Zaprojektowane urządzenie umożliwia realistyczne przedstawienie produktu zarówno w wersji dwuwymiarowej, jak też w trzech wymiarach.
Adres strony internetowej: www.mode360.eu

Pastel Games Sp. z o.o.

Data utworzenia: 20.10.2009
Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się tworzeniem gier w oparciu o jedyną na świecie technologię tworzenia aplikacji multimedialnych na platformę iPhone wykorzystującą efekty wizualne związane z oświetleniem i ruchami światłocienia zbliżone do naturalnych.
Adres strony internetowejwww.pastelgames.com 

Venite Sp. z o.o.

Data utworzenia: 20.12.2013
Przedmiot działalności: Spółka zajmuje produkcją sprzętu i oprogramowania do systemów  kontroli dostępu do pomieszczeń. Celem spółki jest zbudowanie emulatora istniejących obecnie na rynku systemów opartych o karty RFID (ang. Radio-frequency identification), w technologii Bluetooth Low Energy (BLE)  - działającego na urządzeniach mobilnych i w chmurze.

WYJŚCIA


 

nazwa spółki rok powstania rok wyjścia
iFIND 2010 2014
CLOUD INDUSTRY SOLUTIONS 2012 2017
OFFISERV 2012 2017
WAZENGO 2012 2017
HERITON 2012 2016
EMPTOR LABS 2013 2017
UTMOSTTECHPOLSKA 2013 2017
iMETERS 2013 2015
XENGA 2013 2017
SEVEN PEN 2010 2018
ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS 2010 2018
ADMOTION 2011 2018


 

Innowacyjna gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Unia Europejska / European Union Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego