Jesteś tutaj:

Komitet Inwestycyjny

Komitet Inwestycyjny jest ciałem doradczym, które na etapie preinkubacji dokonuje rekomendacji dla Zarządu ARP S.A. dot. wejścia kapitałowego w wyselekcjonowane innowacyjne pomysły. Komitet składa się z 4 członków posiadajacych różne kompetencje i doświadczenia co umożliwia wszechstronną i wnikliwą analizę założeń projektów.

W skład Komitetu Inwestycyjnego ARP SA wchodzą następujące osoby:

Marek Kasicki – Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Absolwent Politechniki Gdańskiej, posiada dyplom Executive MBA uzyskany w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów walidowany przez RSM Erasmus University Rotterdam. Ukończył Francusko-Polskie Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów w Wyższej Szkole Handlowej w Rouen, Podyplomowe Studium Podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej oraz szkolenia z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, fuzji i przejęć korporacyjnych. Ekspert w dziedzinie inwestycji kapitałowych, zarządzania finansami oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Posiada również  doświadczenie jako członek rad nadzorczych.

Janusz Kalenik – Prowadzi własną działalność gospodarczą specjalizującą się w zakresie doradztwa gospodarczego. Absolwent Politechniki Gdańskiej.Ekspert w  dziedzinie inwestycji kapitałowych, a także  strategii rozwoju podmiotów gospodarczych. Posiada bardzo duże doświadczenie jako inwestor na GPW oraz w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.

Mirosław Kamiński – Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., odpowiedzialnej za zarządzanie Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz École Supérieure de Commerce de Rouen (studia podyplomowe w dziedzinie finansów). Specjalista w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie projektów inwestycyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Jacek Tarnowski – Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą specjalizującą się w doradztwie gospodarczym, głównie w zakresie zarządzania projektami. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Współzałożyciel i prezes Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, a także twórca jednej z najważniejszych rozgłośni radiowych w Polsce. Posiada wieloletnie  doświadczenie w zakresie finansowania i rozwoju mikro przedsiębiorstw oraz kontroli i zarządzania przedsiębiorstwami, również jako członek rad nadzorczych.

 

 

Innowacyjna gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Unia Europejska / European Union Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego