Jesteś tutaj:

Informacje o Funduszu Kapitałowym Agencji Rozwoju Pomorza SA

Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA (ARP) utworzony 1 stycznia 2009 r.  jest funduszem typu „seed”. Zajmuje się tworzeniem i rozwojem spółek technologicznych z ponadprzeciętną stopą potencjalnego wzrostu, z wyższym od rynkowego poziomem ryzyka inwestycyjnego. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży aktywów spółek będą przeznaczone na inwestycje w kolejne innowacyjne projekty biznesowe.

Powstanie Funduszu Kapitałowego ARP zostało w 100 % sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 „Kapitał dla Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Kwota wsparcia wynosiła 35 mln złotych.

W latach 2009-2013 Fundusz założył 37 spółek.

Fundusz zarządzany jest przez Dział Inwestycji Kapitałowych ARP.  

Od 2014 roku działalność Funduszu Kapitałowego ARP obejmuje:

  • Nadzór nad ładem korporacyjnym w spółkach portfelowych, który uwzględnia postanowienia umów inwestycyjnych, politykę ARP oraz postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych
  • Nadzór na działalnością operacyjną spółek, poprzez aktywne zaangażowanie w prace ich organów
  • Zaangażowanie w działalność operacyjną spółek, zmierzającą do wykorzystania efektu synergii spółek w ramach danej branży, w obszarze produktowym oraz sprzedażowym
  • Aktywne zarządzanie poszczególnymi spółkami przez pracowników działu, w celu wykorzystania ich doświadczenia w zarządzaniu tego typu podmiotami
  • Wsparcie organów spółek w procesie pozyskiwania kapitału, przede wszystkim o charakterze udziałowym
  • Zaangażowanie w procesy restrukturyzacyjne, nadzór nad sprzedażą aktywów spółek
  • Nadzór nad procesem likwidacji spółek
  • Przygotowywanie oraz realizacja strategii wyjścia ARP ze spółek
  • Przeprowadzenie procesu sprzedaży aktywów funduszu / aktywów jego spółek
  • Po uzyskaniu środków finansowych ze sprzedaży – analizowanie nowych projektów inwestycyjnych i dokonywanie kolejnych wejść kapitałowych
Innowacyjna gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Unia Europejska / European Union Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego