O nas

Informacje o Funduszu Kapitałowym Agencji Rozwoju Pomorza SA

Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza (ARP) utworzony 1 stycznia 2009 r.  jest funduszem typu „seed”. Zajmuje się tworzeniem i rozwojem spółek technologicznych z ponadprzeciętną stopą potencjalnego wzrostu, z wyższym od rynkowego poziomem ryzyka inwestycyjnego. Środki jakie fundusz uzyska z wyjść z inwestycji w dane spółki będą przeznaczone na kolejne inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Powstanie Funduszu Kapitałowego ARP zostało w 100 % sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 „Kapitał dla Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Kwota wsparcia wyniosła 35 mln złotych.

Obecnie w portfelu Funduszu znajduje się 25 spółek założonych w latach 2009-2013.

Fundusz zarządzany jest przez Dział Inwestycji Kapitałowych ARP, którego celem jest działanie na rzecz wzrostu wartości jego aktywów poprzez efektywne zarządzanie portfelem spółek kapitałowych, zmierzające do wyjścia z inwestycji po jak najwyższych stopach zwrotu oraz dokonywanie kolejnych inwestycji w przedsięwzięcia innowacyjne, o wysokim potencjale ekonomicznym.

Od 2014 roku działalność Funduszu Kapitałowego obejmuje:

  • Nadzór nad ładem korporacyjnym w spółkach portfelowych, który uwzględniać będzie postanowienia umów inwestycyjnych, politykę ARP SA oraz postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.
  • Nadzór na działalnością operacyjną spółek, poprzez aktywne zaangażowanie w prace ich organów.
  • Zaangażowanie w działalność operacyjną spółek, zmierzającą do wykorzystania efektu synergii spółek w ramach danej branży, w obszarze produktowym oraz sprzedażowym.
  • Aktywnym zarządzaniu poszczególnymi spółkami przez pracowników działu, w celu wykorzystania ich doświadczenia w zarządzaniu tego typu podmiotami.
  • Wsparcie organów spółek w procesie pozyskiwania kapitału, przede wszystkim o charakterze udziałowym.
  • Zaangażowanie w procesy restrukturyzacyjne, nadzór nad sprzedażą aktywów spółek.
  • Nadzór nad procesem likwidacji spółek.
  • Przygotowywanie oraz realizacja strategii wyjścia ARP SA ze spółek.
  • Przeprowadzenie procesu sprzedaży aktywów funduszu / aktywów jego spółek.
  • Po uzyskania środków finansowych ze sprzedaży – analizowanie nowych projektówinwestycyjnych i dokonywanie kolejnych wejść kapitałowych.

zobacz także: 

   - O projekcie Fundusz Kapitałowy

   - Zgłoś swój projekt

   - Portfolio Funduszu Kapitałowego ARP

 

drukuj (Informacje o Funduszu Kapitałowym Agencji Rozwoju Pomorza SA)