ZESPÓŁ


Rafał Dubel – od 2016 wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Agencji Rozwoju Pomorza.
Nadzoruje Dział Inwestycji Kapitałowych, Dział Konsultingu i Rozliczeń, Dział Finansowo-Księgowy oraz Fundusz Kapitałowy ARP.

sekretariat@arp.gda.pl
tel. +48 58 32 33 101
 

Paweł Zając - Dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych Agencji Rozwoju Pomorza.
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W Funduszu Kapitałowym od 2012 roku. Odpowiedzialny za nadzór nad procesem preinkubacji oraz nadzór inwestorski nad spółkami z portfela Funduszu Kapitałowego. Aktywnie uczestniczy w negocjacjach dotyczących umów inwestycyjnych oraz umów spółek. Zajmuje się także pozyskiwaniem dodatkowego kapitału o charakterze udziałowym.

pawel.zajac@arp.gda.pl
tel. +48 58 32 33 127
 

Adam Romel-Czarnowski - Koordynator w Dziale Inwestycji Kapitałowych Agencji Rozwoju Pomorza.
Związany z Funduszem Kapitałowym od 2010 roku. Odpowiedzialny głównie za nadzór inwestorski nad wybranymi spółkami z portfela inwestycyjnego Funduszu, a także za całokształt spraw związanych z analizą preinkubowanych projektów, przygotowaniem memorandów inwestycyjnych, umów inwestycyjnych. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do doradztwa inwestycyjnego oraz certyfikat doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

adam.romel-czarnowski@arp.gda.pl
tel. +48 58 32 33 226