Kapitał na Pomysł - Fundusz Kapitałowy skierowany do innowacyjnych pomysłów

Treść strony

Dofinansowanie na rozwój dla MODE

Spółka Mode S.A. uzyskała umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie kompleksowego systemu do wykonywania zautomatyzowanych prezentacji sferycznych oraz prezentacji 360° produktów, uwzględniającego autorskie algorytmy oraz rozwiązania sprzętowe”. Dotacja zostanie przeznaczona na opracowanie nowych funkcjonalności w oprogramowaniu i produkowanych urządzeniach spółki Mode. Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2020 oraz 2021.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zobacz jak powstają urządzenia MODE

wstecz

Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A
Al. Grunwaldzka 472 D   
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 32 33 100
email: invest@arp.gda.pl
invest.arp.pl

NIP: 583-000-20-02
REGON: 190044530
poniedziałek-piątek, godz. 0800-1600

[obiekt mapy]

Treść w stopce np: loga

  • Innowacyjna gospodarka
  • 1
  • Parp
  • UE