Aktualności

Pomorskie - Zatoka Sztucznej Inteligencji

Województwo pomorskie najczęściej kojarzy się z przemysłem stoczniowym i turystycznym. Jednak jego dynamiczny rozwój gospodarczy już od dawna wykracza poza ten stereotyp, czego doskonałym przykładem jest coraz silniejsza w regionie branża nowoczesnych technologii. W raportach Digital Poland z 2019 oraz 2021 roku pt. „Map o Polish AI”, Trójmiasto utrzymuje się w czołówce aglomeracji, w których najdynamiczniej w Polsce rozwijana jest sztuczna inteligencja (ang. artificial inteligence - AI).

Stosowanie rozwiązań opartych o AI to nie kwestia odległej przyszłości. Spotykamy się już z nimi na co dzień w smartfonach, samochodach, mediach społecznościowych, wykorzystywane są w nawigacji, chronią w bankach bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Doskonałe warunki do rozwoju  branża AI znalazła w Pomorskiem. Powołana 10 lat temu przez samorząd województwa inicjatywa Invest In Pomerania promuje Pomorze prezentując jego potencjał gospodarczy. - „Dzięki stałej analizie mocnych stron regionu zwróciliśmy uwagę na siłę lokalnej branży AI. Promując województwo poza jego granicami współpracujemy bezpośrednio z pomorskimi firmami, opowiadamy o ich sukcesach, a także zaawansowaniu technologicznym. Zainspirowało nas to do stworzenia  strony internetowej i platformy promocyjnej pn. AIpomerania,  na której  przedsiębiorcy mogą prezentować swoje produkty i usługi opracowane w oparciu o sztuczną inteligencję. Dzięki inicjatywom takim jak nasza, lokalne firmy zyskują rozgłos, a województwo zaczyna być kojarzone z rozwojem najnowszych technologii, co przekłada się na kolejne tego typu inwestycje w regionie. Rozwojowi branży AI służy wyjątkowe w skali kraju zaangażowanie we wzajemną współpracę - przedstawicieli biznesu, nauki i samorządu - którą w ramach naszych działań także inicjujemy i wspieramy” - wyjaśnia Bartosz Wojtasiak z Invest in Pomerania.

Pomorskie dobre na sukces    
Według raportu Digital Poland z 2021, Trójmiasto jest jedną z 4 aglomeracji w Polsce z największą liczbą przedsiębiorstw, których produkty i usługi wykorzystują rozwiązania AI. Potencjał lokalnej branży jest ogromny. Ciekawym przykładem jest sukces gdyńskiego startupu Ivona Software zakupionego przez firmę Amazon w 2013 r. Na bazie technologii opracowanej przez startup ta globalna firma stworzyła znany na całym świecie, syntezator mowy o nazwie Aleksa.  Dziś może z nim konkurować jedynie Google Assistant. O kreatywności lokalnych firm świadczy też różnorodność dziedzin w jakich wykorzystują rozwiązania oparte o AI. Spółka Toucan Systems działająca od  2012 dzięki Funduszowi Kapitałowemu Agencji Rozwoju Pomorza, zastosowała AI przy realizacji projektów ważnych dla przełamywania barier wykluczenia społecznego. Firma właśnie wprowadza na rynek urządzenie o nazwie Toucan Eye, które jest wsparciem dla osób niedowidzących, poruszających się w przestrzeni publicznej. Niewielki sprzęt dzięki kamerce widzi, dzięki słuchawce przekazuje użytkownikowi ważne informacje, takie jak numer autobusu, numer pokoju w urzędzie, produkty dostępne w sklepie. Prosty w obsłudze aparat zwiększa samodzielność funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku. Produkt był konsultowany i jest wysoko oceniamy przez Polski Związek Niewidomych. Obecnie trwają prace nad kolejnym urządzeniem  - Toucan Assistant - tym razem wpierającym seniorów. Przedstawiciele firmy mają świadomość, że jednym z czynników, mającym wpływ na ich sukcesy jest miejsce, w którym prowadzą swój biznes. - „Nasza firma dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogła stworzyć wewnętrzny dział badawczy, który zajmuje się projektami wykorzystującymi sztuczną inteligencję do rozwiązywania ważnych problemów społecznych. Stworzenie takiego działu byłoby niemożliwe, gdyby nie dostęp do uzdolnionych absolwentów szkół wyższych. Uczelnie w województwie pomorskim mają bardzo dobry poziom kształcenia, co zostało również zauważone przez zagraniczne firmy, które chętnie otwierają własne centra badawcze w regionie. Potencjał ludzi w regionie jest naprawdę olbrzymi i cieszymy się, że możemy mieć tutaj naszą siedzibę.” – mówi Radosław Zdunek, Prezes Toucan Systems. Przykład wykorzystania rozwiązań AI w biznesie proponuje gdańska spółka Neoteric. - „Nasza przygoda z AI rozpoczęła się w 2015 roku. Dziś pracujemy dla takich firm jak Bank Światowy, Boeing czy Nestle, pomagając im zwiększać sprzedaż, optymalizować marże i usprawniać procesy wewnętrzne z wykorzystaniem modeli predykcyjnych i silników rekomendacyjnych. Według rankingu opublikowanego niedawno przez prestiżowy portal Clutch jesteśmy jednym z najlepszych dostawców rozwiązań AI na świecie. Trójmiasto i jego ekosystem sprzyjają podobnym sukcesom. Działamy też prężnie w ramach pomorskiego klastra IT, uczestnicząc w misjach gospodarczych i wspierając się wzajemnie kompetencjami z lokalnymi firmami” – opowiada Darek Kociecki, Chief Growth Officer z Neoteric. 

Dobry klimat dla talentów
Tak zaawansowana technologicznie branża jaką jest AI potrzebuje jak tlenu stałego dopływu specjalistów o wysokich kwalifikacjach. To jedno z większych wyzwań, z którym Pomorskie dobrze sobie radzi. Według raportu „Map of Polish AI” z 2021 roku Polska jest na 7 miejscu w Europie jeśli chodzi o liczbę specjalistów AI (4%) co jest najlepszym rezultatem wśród krajów Europy Wschodniej. Pomorskie zaś zajmuje pod tym względem 4 miejsce w kraju. Region dysponujący Politechniką z krajowej czołówki oraz kilkoma Uniwersytetami,  posiada dostęp do odpowiednich zasobów ludzkich
i myśli naukowej. Invest in Pomerania pozyskuje specjalistów i firmy ICT również spoza regionu, co dodatkowo zasila rynek pracy i zwiększa potencjał branży. Ostatnio Trójmiasto z sukcesem przyciąga biznes z Białorusi i Ukrainy poprzez współpracę z Państwową Agencją Inwestycji i Handlu oraz w efekcie realizowanych  przez Invest in Pomerania projektów lokalnych jak m.in.: come2pomerania.eu oraz www.jobs.livepomerania.com.  Profesjonaliści i pasjonaci AI mają szereg możliwości rozwoju - wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązywania współpracy m.in. w trakcie licznych  wydarzeń,  spotkań, hackathonów, szkoleń, warsztatów i konferencji organizowanych także w czasie trwania pandemii. Prężnie działa Hackerspace Trójmiasto – największa społeczność tego typu w Polsce Północnej, gromadząca twórców różnych dziedzin.  - „Łączymy programistów, elektroników, rzemieślników i artystów. Każdy kto lubi tworzyć coś z niczego znajdzie tu swoje miejsce. Dzięki obecności zarówno specjalistów jak i amatorów z różnych dziedzin jesteśmy w stanie rozwijać dowolnie szalone projekty. Jesteśmy dumni ze społeczności, którą udało nam się stworzyć. Wszystkich łączy pasja do nowych technologii, uczenia się i dzielenia się wiedzą.” – wyjaśnia Marcin Młyński z Hackerspace Trójmiasto. Hackerspace współpracuje z uczelniami, kołami naukowymi, instytucjami i biznesem, które włączają się w realizowane przez nich projekty. W 2018 roku na Politechnice Gdańskiej powstał klub AI Bay - Zatoka Sztucznej Inteligencji - zrzeszający osoby zainteresowane AI. To ważny punkt na mapie Trójmiejskiego AI szczególnie dla wymiany informacji na temat prowadzonych prac badawczych. AI Bay stawia sobie za cel zwiększenie osiągnięć naukowych i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań sztucznej inteligencji o potencjale wdrożeniowym. Od 2007 roku, co roku  w Trójmieście organizowana jest – także przy wsparciu Invest in Pomerania - największa konferencja technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej – „Infoshare”. W 2020 r. w wydarzeniu, które musiało odbyć się online, uczestniczyło blisko 200 prelegentów z Polski i ze świata, wśród których znaleźli się inwestorzy z Doliny Krzemowej,  przedstawiciele wiodących europejskich VC, ponad 250 technologicznych startupów i największych globalnych korporacji. Ta wielka impreza doskonale potwierdza markę województwa jako zatoki najnowocześniejszych technologii. Wspomniane inicjatywy to zaledwie kilka przykładów z szerokiej i łatwo dostępnej oferty skierowanej do środowisk zainteresowanych rozwojem AI. Również zwiększająca się liczba firm – takich jak Intel, Nordea, Lufthansa czy Boeing - które chętnie otwierają tu swoje działy R&D motywuje specjalistów do pozostania w regionie. Firmy pracujące nad rozwiązaniami z dziedziny AI, są szansą dla utalentowanych ludzi na zatrudnienie, zdobywanie wciąż nowych kompetencji oraz rozwój kariery. Dla odważnych, Pomorze to także dobre miejsce na rozpoczęcie własnego przedsięwzięcia biznesowego.

Spotkania nauki i biznesu
Rozwój branży AI zależy od ścisłej współpracy nauki i biznesu. Pomorze dysponuje silnym potencjałem naukowym, wzmocnionym ostatnio poprzez utworzenie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański, Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, co znacznie ułatwia ich współpracę także w dziedzinie AI. Politechnika, która kładzie nacisk na rozwój AI, oferuje nowe kierunki nauczania i rozbudowuje swoje zaplecze techniczne. Aktywnie współpracuje na wielu polach zarówno z instytucjami publicznymi jak i firmami czy z Pomorskim Klastrem ICT Interizon (Krajowym Klastrem Kluczowym). 
Zainteresowanie przedsiębiorców rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji jest sporym wyzwaniem dla rozwoju polskiego sektora AI. Od 2019 roku w Gdańsku prężnie działa Centrum Innowacji Cyfrowych, finansowane z funduszy rządowych - Digital Innovation Hub (DIH4.AI) - mające na celu wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Prognozy ekonomiczne jasno wskazują, że firmy, które nie będą wdrażać nowoczesnych technologii lub będą z tym zwlekać zaczną tracić w najbliższych latach swoją przewagę konkurencyjną. Rozumiejąc to eksperci współpracujący z DIH4.AI stworzyli unikatowe narzędzie pozwalające przedsiębiorcom ocenić szanse i zagrożenia, koszty i korzyści z wdrożenia rozwiązań AI.  „DIH obsługuje kompleksowo przedsiębiorców zaczynając od procesu doradztwa, gdzie przeprowadzamy audyt stanu cyfrowego firmy według metodologii ADMA. W trakcie tego procesu identyfikujemy potrzeby i braki przedsiębiorstwa, a także budujemy strategię cyfryzacji wspólnie z przedsiębiorcą. Jeśli w danej firmie występują luki kompetencyjne to kierujemy ich pracowników na szkolenia organizowane przez DIH4.AI. Firmy mogą też skorzystać z zasobów mocy obliczeniowej oferowanej przez nasz klaster obliczeniowy dla przygotowanego przez siebie modelu AI. Umożliwiamy także dostęp do laboratorium robotycznego, gdzie przedsiębiorcy mogą wspólnie z naszymi ekspertami zbudować prototyp urządzenia lub nowego produktu. Poza tym organizujemy różnego rodzaju wydarzenia jak meetup'y, hackathony, konferencje i seminaria, gdzie popularyzujemy wiedzę o DIH4.ai oraz inspirujemy pokazując ciekawe zastosowania różnych technologii.” – mówi Jacek Kawalec, dyrektor strategiczny DIH4.AI.  Warto podkreślić, że komercjalizacji rozwiązań AI sprzyja również  dobrze rozwinięta w regionie infrastruktura techniczna i naukowa, taka jak parki technologiczne, inkubatory i akceleratory oraz wysokiej klasy przestrzenie biurowe. W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym działa laboratorium robotyczne umożliwiająca prace nad prototypami. W Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni możliwe jest m.in. skorzystanie z laboratoriów do tworzenia prototypów i finalnych rozwiązań. Dostępne są konsultacje z ekspertami w kwestiach dotyczących komercjalizacji technologii, patentowania i finansowania. Całość tworzy doskonałe warunki dla dużych i małych firm oraz startupów rozwijających AI.

Kierunek…. AI
Innowacyjność jest miarą konkurencyjności współczesnych gospodarek – to oczywistość. Diagnozy dotyczące Polski wskazują, że musimy być twórcą AI a nie tylko konsumentem cudzych rozwiązań. Nawet jeśli sztuczna inteligencja zlikwiduje część miejsc pracy to stworzy wiele nowych. Jak wskazuje raport „Iloraz Sztucznej Inteligencji. Potencjał AI w polskiej gospodarce” (Digital Poland, 2019), rozwiązania sztucznej inteligencji już dziś zwiększają nasze PKB i produktywność pracowników. Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020” potwierdza znaczenie  branży dla przyszłości gospodarczej kraju. W Pomorskiem nie tylko mają już świadomość tych wyzwań, branża AI dawno tu zawinęła, zarzuciła kotwicę i śmiało patrzy w przyszłość. 
mat. prasowy ARP.