Aktualności

Toucan Eye i Toucan Assistant – algorytmy w służbie człowiekowi / Sztuczna inteligencja łamie bariery wykluczenia

Przypadkowe spotkanie i udzielenie  pomocy osobie niedowidzącej przez jednego z pracowników spółki Toucan Systems, zainspirowało zespół firmy do stworzenia urządzenia, które widzi i mówi. Toucan Eye, bo taką otrzymało nazwę, jest bezcennym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością wzroku. To kolejny sukces gdańskiej firmy, działającej na rynku interaktywnych rozwiązań IT. Ich ostatnie projekty wykorzystują sztuczną inteligencję aby ułatwić życie osobom mającym ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Urządzenie Toucan Eye właśnie wchodzi na rynek. Kolejny projekt Toucan Assistant – skierowany do seniorów - jest w fazie opracowania.  

Firma Toucan Systems sp. z o.o., której pomysłodawcami są Radosław Zdunek i Łukasz Wygoński, to historia trochę w amerykańskim stylu. Dwóch młodych absolwentów Politechniki Gdańskiej, z głową pełną pomysłów i pasji, dzięki wytrwałej pracy doszło do sukcesu w jednej z najnowocześniejszych branż - technologii informatycznych. Ostatnie realizacje to projekty z zastosowaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (ang. artificial inteligence - AI) czyli systemach, zwłaszcza komputerowych, które naśladują ludzką inteligencję – m.in. przez funkcje uczenia, wyciągania wniosków i samokorekty  w celu realizacji określonych zadań.


Toucan Eye – ważny krok ku samodzielności

Zastosowanie AI umożliwiło firmie opracowanie urządzenia dla osób niedowidzących - Toucan Eye. W początkowym zamyśle miał to być aparat do audiodeskrypcji czyli przekazywania drogą słuchową opisu treści wizualnych. Jednak przed podjęciem prac koncepcyjnych zespół spotkał się z potencjalnymi użytkownikami w Polskim Związku Osób Niewidomych aby uwzględnić ich realne potrzeby. „Okazało się, że największym problem jest odnalezienie się w gąszczu informacji dostępnych w przestrzeni publicznej. Odczytanie numeru autobusu, odnalezienie odpowiedniego pokoju w urzędzie, czy odszukanie toalety. Stanowi to olbrzymie wyzwanie i wymaga zadawania wielu pytań osobom postronnym. Dzięki naszemu urządzeniu osoby niedowidzące są dużo bardziej samodzielne. – wyjaśnia Radosław Zdunek”.

Toucan Eye wspomaga czynności osoby niedowidzącej nieosiągalne wcześniej bez pomocy. Urządzenie obserwuje otoczenie i dzięki analizie obrazu oraz zastosowaniu rozwiązań AI informuje za pomocą mowy np. o godzinach odjazdu środków komunikacji, nazw ulic, produktów dostępnych w sklepie. Jednocześnie selekcjonuje informacje tak aby nie zalać danymi z otoczenia. Osoba niedowidząca może skierować urządzenie w konkretne miejsce np. na kartę dań, która zostanie jej przeczytana. Sprzęt jest wygodny w użyciu, składa się z kamery umieszczonej w nausznej słuchawce połączonej bezprzewodowo z modułem sterującym wielkości smartfonu. Moduł zmieści się w torebce czy kieszeni. „Cieszy nas, że użytkownicy są zadowoleni z działania Toucan Eye. Potwierdzają, że dzięki niemu są bardziej samodzielni. Już wkrótce powinna rozpocząć się produkcja urządzenia a jego cena będzie porównywalna z wysokiej jakości aparatami słuchowymi. – dodaje Radosław Zdunek, Prezes spółki Toucan Systems. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W raporcie NCBiR za rok 2019, spośród 4094 tysięcy zrealizowanych projektów wybrano i opisano pięć, w tym na pierwszym miejscu urządzenie Toucan Eye.

 

Toucan Assistant – komfort i bezpieczeństwo seniora

Sukces „oka tukana” był dla zespołu firmy motywacją do podjęcia prac nad kolejnym projektem wykorzystującym sztuczną inteligencję, który w centrum ma osoby słabiej funkcjonujące na codzień. Urządzenie Toucan Assistant ma na celu wsparcie seniorów w aktywności społecznej i lepszym samodzielnym funkcjonowaniu.  „Cechami, które odróżniają nasz projekt od innych systemów opieki nad osobami starszymi jest to, że kierujemy go także do osób aktywnych i w pełni sprawnych, którym po zakończeniu pracy zawodowej urządzenie ułatwi kontakt z bliskimi i przyjaciółmi oraz realizowanie swoich zainteresowań i dzielenie się nimi z innymi. Projekt w założeniu będzie interaktywny wielokierunkowo, tzn. będzie współdziałał nie tylko z głównym użytkownikiem, ale także jego rodziną, najbliższymi i przyjaciółmi. – wyjaśnia Radosław Zdunek.  

Projekt posiada całe spektrum funkcji opierających się na 4 filarach: Aktywizacja, Społeczność, Komunikacja oraz Opieka. Ich wybór to efekt współpracy z seniorami i określeniem ważnych dla nich potrzeb. Urządzenie ułatwi efektywniejsze i milsze wykorzystanie czasu. System zarekomenduje, sprofilowane zgodnie z zainteresowaniami seniora, dostępne w jego okolicy wydarzenia. Dane pozyska ze stron internetowych, portali społecznościowych itp. Pomoże wyszukać w okolicy osoby gotowe nawiązać znajomość. Kontaktu z drugim człowiekiem i budowanie przyjaźni to jedna z ważniejszych potrzeb zgłaszanych przez seniorów konsultujących projekt.  Toucan Assistant usprawni też komunikację. Za jego pomocą będzie możliwe prowadzenie wideo rozmów, rozmów głosowych, przesyłanie materiałów multimedialnych, czy prostych wiadomości tekstowych. Komunikacja będzie możliwa zarówno pomiędzy użytkownikami systemu oraz pomiędzy użytkownikiem a osobami bliskimi, które będą korzystały z odpowiedniej aplikacji mobilnej. Z wiekiem wiążą się najczęściej dolegliwości zdrowotne i ograniczenie sprawności. Asystent będzie przypominał o porze przyjęcia leków, czasie posiłku i diecie, co jest szczególnie ważne przy kłopotach z pamięcią. Toucan Asistant pozwoli kontrolować aktywność i w przypadku jej braku powiadomi wskazaną osobę, np. członka rodziny. Ostrzeże przed gazem oraz innymi tego typu niebezpieczeństwami. Dzięki skomplikowanym algorytmom, z obszaru uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, urządzenie będzie proste w obsłudze. „Toucan Assistant przyjmie postać stacji bazowej, która będzie składać się z ekranu oraz głośnika. Do obsługi urządzenia opracowany zostanie dźwiękowy interfejs użytkownika (ang. Voice User Interface) wzbogacony o proste elementy graficzne widoczne na ekranie. Rozwiązanie zostanie oparte o sztuczną inteligencję, której rolą będą analiza języka naturalnego, rozpoznawanie mowy, synteza mowy i co będzie niezwykle istotne, rozbudowany system rekomendacji.” – wyjaśnia Prezes Radosław Zdunek. Projekt uzyskał dofinansowanie NCBiR, a zakończenie pracy i w pełni funkcjonalny prototyp spodziewane są w roku 2022.


Jak to się zaczęło?

Założyciele firmy w 2012 roku znaleźli pierwszego inwestora - Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza. Tak mogła powstać Spółka Toucan Systems, w której fundusz ma 40% udziałów.

„Utworzony w 2009 roku Fundusz Kapitałowy ARP jest jednym z pierwszych tego typu w Polsce. Do chwili obecnej utworzyliśmy 38 spółek opartych o nowe rozwiązania lub technologie na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Są to inwestycje podwyższonego ryzyka. Jedną z takich spółek jest Toucan Systems. Wartość projektów, które prowadzi spółka, a na które pozyskała dodatkowe finansowanie m.in. z NCBiR, pokazuje znaczący wzrost potencjału firmy. Nasze wejście kapitałowe wyniosło 774 500 PLN, zaś projekty realizowane w spółce to już miliony złotych” - wyjaśnia Paweł Zając, Dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych Agencji Rozwoju Pomorza. Pomimo początkowych trudności, ale dzięki cierpliwości i dostosowaniu oferty do potrzeb klienta już w ciągu pierwszych 12 miesięcy firma zarobiła 194 tys. zł. Spółka zatrudnia 36 osób, rozwija nowe produkty, w tym oparte o rozwiązania sztucznej inteligencji, a od kilku lat notuje szybkie tempo rozwoju co przekłada się na jej wyniki finansowe. Pierwszymi pomysłami założycieli były aplikacje oparte na analizie obrazu, wirtualna pogłębiona rzeczywistość, algorytmy pozwalające przekształcić obraz w przydatną w najróżniejszych procesach informację. Zespół stworzył nowoczesny system Toucan Nest, dzięki któremu wykonuje niepowtarzalne oprawy ekspozycji muzealnych, targowych oraz eventów. Ilość i jakość zrealizowanych projektów potwierdza ich kreatywność i profesjonalizm. Pałac Krasińskich w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Emigracji w Gdyni, Dom Mikołaja Kopernika czy niemiecki pawilon na Wystawie Światowej Expo 2017 i inne, mogą być powodem do dumy. Projekty tego typu wymagają sprawnego łączenia wielu dziedzin - techniki, sztuki, umiejętności prowadzenia narracji, budowania dobrej komunikacji z odbiorcą itp. Firma podjęła się także wyzwania tworzenia własnych gier komputerowych. Sukces pierwszych z nich „Selma and the Wisp” oraz „Climbros” - dowodzi, że spółka ma wiele do powiedzenia na tym wymagającym rynku. Tak powstała ich marka Toucan Studio. Kolejny krok firmy to rozwój działu zajmującego się rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję, który buduje markę Toucan AI. Spółka zatrudnia 36 osób, rozwija nowe produkty, a od kilku lat notuje szybkie tempo rozwoju co przekłada się na jej wyniki finansowe. Jest częścią silnej w Pomorskim branży AI, która znalazła w Trójmieście doskonałe warunki rozwoju. Firmy takie jak Toucan Systems mają tu dostęp do dobrze wykształconych specjalistów, spotkań i wydarzeń jak Infoshare, możliwość wymiany doświadczeń, korzystają też z efektów działań instytucji wspierających rozwój AI w regionie jak uczelnie czy samorząd.


Wrażliwość i biznes

Możliwości jakie daje w obecnych czasach rozwój technologii, szczególnie sztucznej inteligencji, budzi wiele obaw co do sposobów jej wykorzystania. Czy będzie wykorzystana przeciwko człowiekowi, czy dla jego dobra? Toucan Eye i Toucan Assistant to najlepsze przykłady tego drugiego. Uspakajają, że technicyzacja nie odhumanizuje życia. Spółka Toucan Systems podaje na swojej stronie internetowej, że kultura firmy budowana jest wokół wartości: pasja, rozwój, śmiałość, jakość i partnerstwo. Rodzaj realizowanych projektów pozwala dopisać do tego katalogu jeszcze - uważność na człowieka. Właściciele firmy chodzą twardo po ziemi, nie zapominają o celach biznesowych i jasno je wyznaczają. Do 2025 roku planują zwiększenie dywersyfikacji sprzedaży, rozwój usług o charakterze abonamentowym. Firma prowadzi rozmowy, które pozwolą na realizację inwestycji zagranicznych. Ważnym celem jest przygotowanie i rozbudowa działu zajmującego się sprzedażą produktów ze sztuczną inteligencją, która tak doskonale sprawdza się przy takich projektach jak Toucan Eye i Toucan Assistant.    

 

 

Toucan Systems Sp. z o.o. www.toucan-systems.pl

Tworzy interaktywne rozwiązania IT, które łączą naukę, inżynierię oraz sztukę…

Wstecz