Kapitał na Pomysł - Fundusz Kapitałowy skierowany do innowacyjnych pomysłów

Treść strony

NovaPUR Sp. z o.o.

Data utworzenia: 24.09.2013

Przedmiot działalności: Tworzenie innowacyjnych technologii chemicznych, w szczególności związanych z piankami poliuretanowymi nowej generacji. Opracowane ekologiczne pianki poliuretanowe otrzymywane są przy użyciu surowców odnawialnych, w wyniku syntezy biopaliw do slilników wysokoprężnych. Innowacyjny skład chemiczny pianek pozwala uzyskać pianki o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, zwiększonej odporności na działanie ognia, posiadające właściwości tłumiące, zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne czy na działanie rozpuszczalników organicznych lub olejów.

Adres strony internetowej: www.novapur.pl

Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A
Al. Grunwaldzka 472 D   
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 32 33 100
email: invest@arp.gda.pl
invest.arp.pl

NIP: 583-000-20-02
REGON: 190044530
poniedziałek-piątek, godz. 0800-1600

[obiekt mapy]

Treść w stopce np: loga

  • Innowacyjna gospodarka
  • 1
  • Parp
  • UE