Electric Power Quality Sp. z o.o.

Electric Power Quality Sp. z o.o.

Data utworzenia: 30.06.2011

Przedmiot działalności: Głównym przedmiotem działalności spółki jest montaż i sprzedaż urządzenia odpowiedzialnego za poprawę jakości energii - Skalowalnego Aktywnego Filtru Harmonicznych (SAFi). Urządzenie to pozwala na redukcję zniekształceń harmonicznych prądu, kompensację mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej oraz symetryzację sieci. Istnieje także możliwość modyfikowania mocy sprzętu wykorzystywanego zarówno w firmach jaki i gospodarstwach domowych.

Adres strony internetowej: www.epq.com.pl